חטמית זיפנית תמונה הבאה  תמונה קודמת   
 
Alcea setosa