חטמית זיפנית בכרמל, אפריל תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Alcea setosa