לשון-כלב כרתית תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Yehuda Marta  
 
Cynoglossum creticum