לשון-כלב כרתית פארק בריטניה, מרץ תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Cynoglossum creticum