לשון-כלב כרתית נחל סנסן, אפריל תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Cynoglossum creticum