סומקן דוקרני גבעות גורל, 3-2018 תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Eithan Shapira  
 
Onosma aleppica