סומקן דוקרני תל ערד, 3-2027 תמונה הבאה  © Photo: Eithan Shapira  
 
Onosma aleppica