סומקן דוקרני תמונה קודמת  © Photo: Eithan Shapira  
 
Onosma aleppica