שום ארץ-ישראלי תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Eithan Shapira  
 
Allium  palaestinum