שום ארץ-ישראלי , 3-2018 תמונה קודמת  © Photo: chen meroz  
 
Allium  palaestinum