שום ארץ-ישראלי תמונה הבאה  © Photo: chen meroz  
 
Allium  palaestinum