ולריינית מכונפת הר הנגב, 5-2015 תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Dror Melamed  
 
Valerianella dufresnia