ולריינית מכונפת תמונה הבאה  © Photo: Eithan Shapira  
 
Valerianella dufresnia