ולריינית מכונפת תמונה קודמת  © Photo: Dror Melamed  
 
Valerianella dufresnia