זגאה ארגמנית תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Dafna Carmeli  
 
Zoegea purpurea