זגאה ארגמנית תמונה קודמת  © Photo: Ohad Binyamini  
 
Zoegea purpurea