זגאה ארגמנית הרי אילת תמונה הבאה  © Photo: Mori Chen  
 
Zoegea purpurea