געדת הסלעים ואדי שיבן שומרון, 6-2013 תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Ofra Friedman  
 
Teucrium montbretii