געדת הסלעים , 6-2013 תמונה קודמת  © Photo: Ofra Friedman  
 
Teucrium montbretii