געדת הסלעים תמונה הבאה  © Photo: Yehuda Marta  
 
Teucrium montbretii