אדר סורי נאות קדומים, פברואר תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Acer obtusifolium