אדר סורי נאות קדומים, ינואר תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Acer obtusifolium