אדר סורי תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Acer obtusifolium