מרוות החפים תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Yaakov Gerzon  
 
Salvia bracteata