מרוות החפים תמונה קודמת  © Photo: Yaakov Gerzon  
 
Salvia bracteata