מרוות החפים תמונה הבאה  © Photo: Yaakov Gerzon  
 
Salvia bracteata