מקור-חסידה ארוך בקעה, מרץ תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Erodium ciconium