מקור-חסידה ארוך גולן, אפריל תמונה קודמת  © Photo: Yehuda Marta  
 
Erodium ciconium