מקור-חסידה ארוך בקעה, מרץ תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Erodium ciconium