טופח שעיר שולי מאגר מים גונן , 7-2015 תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Dror Melamed  
 
Lathyrus  hirsutus