טופח שעיר תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Yehuda Marta  
 
Lathyrus  hirsutus