טופח שעיר תמונה הבאה  © Photo: Yehuda Marta  
 
Lathyrus  hirsutus