טופח שעיר אחו גונן תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Dror Melamed  
 
Lathyrus  hirsutus