אורזית זקופה
אזדרכת מצויה
אזולה שרכית
איכהורניה עבת-רגל
אילנתה בלוטית
אינדיה נטויה
אל-ציצית לבנה
אמברוסיה צרת-עלים
אמברוסיה מכונסת
אמברוסית גריי
אנודה מצוייצת
אספרג מנוצה
אסתר מרצעני
ארקטותקה משוננת
באשן מחומש
בוען מצולע
בוען נאכל
ברומית גדולה
גלינסוגה קטנת-פרחים
דגנה הודית
דודוניאה דביקה
דוחן תרבותי
דושן שעיר
דטורה אכזרית
דטורה זקופת-פרי
דטורה נטוית-פרי
דרדר לביד
וושינגטוניה חסונה