קדד גדול-פרי תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Astragalus macrocarpus