קדד גדול-פרי , ספטמבר תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Astragalus macrocarpus