דרדר כחול תמונה הבאה  תמונה קודמת   
 
Centaurea cyanoides