דרדר כחול תמונה הבאה  © Photo: Nir Ohad  
 
Centaurea cyanoides