שברק מצוי תמונה הבאה  תמונה קודמת   
 
Ononis natrix