שברק מצוי תמונה קודמת  © Photo: Eli Livne  
 
Ononis natrix