צמר מפוצל תמונה הבאה  תמונה קודמת   
 
Eremostachys laciniata