צמר מפוצל תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Eremostachys laciniata