נורית אסיה יער בן שמן, מרץ תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Ranunculus asiaticus