נורית אסיה נחל קטלב, 3-2012 תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Erga Aloni  
 
Ranunculus asiaticus