קיפודן מצוי תמונה קודמת  © Photo: Moty Shaham  
 
Echinops adenocaulos