קיפודן מצוי יער בן שמן, 6-09 תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Echinops adenocaulos