חטמית עין הפרה , פברואר תמונה הבאה  תמונה קודמת   
 
Alcea acaulis