חטמית עין הפרה בוסתני גימזו, פברואר תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Alcea acaulis