דונגית ארצישראלית מגדל צדק תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Liora Keret  
 
Cerinthe palaestina