דונגית ארצישראלית מגדל צדק, 20-3-09 תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Liora Keret  
 
Cerinthe palaestina